Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 25
Hôm qua 12468
Tuần này 67682
Tuần trước 56001
Tháng này 32814
Tất cả 389422
 
 

Thông báo cổ đông

 
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem chi tiết)25/06/2021
 • Quy chế nội bộ của công ty dược Enlie(xem chi tiết)22/06/2021
 • Điều lệ Công ty dược Enlie(xem chi tiết)22/06/2021
 • Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2021(xem chi tiết)11/06/2021
 • Điều lệ công ty cổ phần Dược ENLIE(xem chi tiết)11/06/2021
 • Quy chế nội bộ về quản trị công ty (xem chi tiết)11/06/2021
 • Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021(xem chi tiết)17/05/2021
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ(xem chi tiết)11/05/2021
 • Về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021(xem chi tiết)08/04/2021
 • Giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ(xem chi tiết)06/04/2021
 • Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2021(xem chi tiết)29/03/2021
 • Giải trình về việc báo tình hình công ty(xem chi tiết)15/03/2021
 • Danh sách cổ đông nhà nước,cổ đông lớn(xem chi tiết)31/12/2020
 • Giải trình ý kiếm kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán độc lập(xem chi tiết)21/08/2020
 • Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD(xem chi tiết) 08/07/2020
 • Về việc điều chỉnh nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường(xem chi tết) 04/05/2020
 • Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Dược Enlie(xem chi tiết) 20/04/2020
 • Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020(xem chi tiết)08/04/2020
 • Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán độc lập (xem chi tiết) 07/04/2020
 • Về việc không chi trả tiền cổ tức năm 2008 - 2018 bằng tiền mặt(xem chi tiết) 03/04/2020
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng(ngày chốt DSCĐ)thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020(xem chi tiết)10/03/2020
 • Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán độc lập (xem chi tiết)06/03/2020
 • Công bố thông tin về ý kiếm kiểm toán ngoại trừ (xem chi tiết) 06/09/2019
 • Công bố thông tin về việc thay đổi con dấu (xem chi tiết) 31/07/2019
 • Thông báo về việc đổi Công Ty (xem chi tiết) 29/07/2019
 • Công bố thông tin về việc đổi tên Công Ty và giấy chứng nhận thay đổi doanh nghiệp (xem chi tiết ) 25/07/2019
 • Điều lệ công ty cổ phần Enlie(xem chi tiết) 28/06/2019
 • Công bố thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát (xem chi tiết) 28/06/2019
 • Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông  bất thường năm 2019 (xem chi tiết) 14/06/2019
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty CP Dược Becamex (xem chi tiết)20/05/2019
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng ,người nội bộ của quỹ đại chúng và có liên quan đến người nội bộ (xem chi tiết)26/04/2019
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn/người có liên quan của người nội bộ(xem chi tiết )26/04/2019
 • Hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức (vui lòng giải nén)26/04/2019
 • Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng cổ tức bằng chuyển khoản(xem chi tiết)26/04/2019
 • Thông báo chi trả  cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt(xem chi tiết)  26/04/2019
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết23/04/2019
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớnngười nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan đến người nội bộ(xem chi tiết)22/04/2019
 • Công bố thông tin quyết định xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế (xem chi tiết )22/04/2019
 • Công bố thông báo ngày đăng ký cuối cùng(ngày chốt danh sách cổ đông)thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (xem chi tiết)08/04/2109
 • Công bố thông tin về ý kiến kiểm ngoại trú (xem chi tiết)14/03/2019
 • Công bố thông tin quyết định phạt vi phạm hành chính về thuế (xem chi tiết)14/03/2019
 • Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2019 (xem chi tiết)14/03/2019
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt cổ đông ) thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2019(xem chi tiết)20/02/2019
 • DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC ,CỔ ĐÔNG LỚN ( xem chi tiết ) 09/01/2019
 • Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp (xem chi tiết) 04/01/2019
 • Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu giao dịch bổ sung của Công ty cổ phần Becamexpharma (xem chi tiết12/09/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (xem chi tiết)12/09/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu /chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 04/09/2018
 • Ấn định thời gian giao dịch cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Dược Becamex(xem chi tiết) 20/08/2018
 • Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ (xem chi tiết) 14/08/2018
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 01/08/2018
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 30/07/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu /chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 02/07/2018
 • Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng(xem chi tiết) 26/07/2018
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán(Thay đổi lần thứ 01ngày 24/07/2018) (xem chi tiết) 25/07/2018
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên    quan của  người nội bộ.(xem chi tiết23/07/2018
 • Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ (xem chi tiết20/07/2018
 •  (V/v Xác nhận được chỉ định thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ của BCP)(xem chi tiết) 20/07/2018
 • Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần (xem chi tiết11/07/2018
 • Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.(xem chi tiết) 10/07/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu /chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết25/06/2018
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội b  ộ công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.(xem chi tiết) 20/06/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (xem chi tiết) 12/06/2018
 • Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ                                                  (xem chi tiết11/06/2018
 • Thông báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước vừa nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành Cổ phiếu riêng lẻ từ 40 tỷ VND đến 60 tỷ VND (29/05/2018)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty cổ phần dược Becamex (xem chi tiết22/05/2018

 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 14/05/2018

 • Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt) (xem chi tiết ) 04/05/2018

 • BCP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Becamex như sau: 18/04/2018

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018.
  2. Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
  3. Nội dung cụ thể:

  - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.200 đồng)

  - Thời gian thực hiện chi trả: ngày 25/05/2018.

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (xem chi tiết) 30/03/2018

 • Báo cáo thường niên năm 2017 ( xem chi tiết)                                                  30/03/2018

 • Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 ( xem chi tiết )       29/03/2018

 • Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị  bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)          28/03/2018

 • Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị TQCTĐHCĐTN 2018 (xem chi tiết )                 28/03/2018

 • BCP: Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (07/03/2018)

 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Becamex như sau:

  1.Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

  2.Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  3.Nội dung cụ thể:

  -  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết).

  -  Thời gian thực hiện: Công ty CP Dược Becamex thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng Cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện              thông tin đại   chúng theo qui định của pháp luật.

  -  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Becamex.Địa chỉ: Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình  Dương - VN

  -   Nội dung cuộc họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • Thông báo nhận cổ tức (xem chi tiết)                                                                                                                   3/07/2016

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 bằng tiền mặt ( xem chi tiết )6/07/2017

 • Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )                                                                                                   24/05/2017

 • Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT và Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược Becamex ( xem chi tiết )     17/04/2017

 • Thông báo Đại Hội Cổ Đông Năm 2017 (xem chi tiết )                                                                                      03/04/2017

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )                                                                                                    28/03/2017

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm ) (xem chi tiết)                                                             21/07/2016 

 • Nghị Quyết bổ nhiệm Kế Toán Trưởng và bãi nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                 24/06/2016

 • Thông báo bổ nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                                                                      24/06/2016

 • Quyết định bãi nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                                                                     24/06/2016

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Dược Becamex(xem chi tiết )                                                          10/06/2016

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức  2015 bằng tiền mặt (xem chi tiết) 01/06/2016 

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem chi tiết )                                                                               29/04/2016

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 (xem chi tiết )                                           13/04/2016

 • Thông báo v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 (xem chi tiết)                                           02/04/2016

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2015) ( xem chi tiết )                                                                       01/02/2016