Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 17
Hôm qua 12468
Tuần này 67674
Tuần trước 56001
Tháng này 32806
Tất cả 389414
 
 

Báo cáo thường niên

 
 1. Báo cáo thường niên năm 2020(download)08/04/2021

 2. Báo cáo tình hình trị công ty 2020(download)15/03/2021

 3. Báo cáo riêng lẻ(download) 14/08/2020

 4. Báo cáo họp nhất (download)14/08/2020

 5. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020(bổ sung lần 2)(download) 16/04/2020

 6. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020(bổ sung lần 1)(download)13/04/2020

 7. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (download) 04/10/2020

 8. Báo cáo thường niên năm 2019 (download) 31/03/2020

 9. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019(bổ sung lần 1)(download)27/06/2019

 10. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (download) 17/06/2019

 11. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019(bổ sung lần 1)(download) 27/03/2019

 12. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (download) 15/03//2019

 13. Báo cáo thường niên năm 2018 (download)                   12/03/2019

 14. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (download) 30/03/2018

 15. Báo cáo thường niên năm 2017 (download)                                                        30/3/2018

 16. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 (download bổ sung)             4/22/2017

 17. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017  ( download )                            17/04/2017

 18. Báo cáo thường niên năm 2016 ( download )                                                             27/03/2017

 19. Báo cáo thường niên năm 2015 (download                                                     24/03/2016

 20. Báo cáo thường niên năm 2014 (download)                                                                    04/04/2015

 21. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (download)

 22. Báo cáo tình hình quản trị (06 đầu năm 2014) (download)

 23. Báo cáo thường niên năm 2013 (download)

 24. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 (download)

 25. Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013) (download)

 26.  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm (download)

 27. Báo cáo thường niên năm 2012(download)

 28. Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm)(vui lòng download)