Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 16
Hôm qua 12468
Tuần này 67673
Tuần trước 56001
Tháng này 32805
Tất cả 389413
 
 

Báo cáo tài chính

 
 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020(vui lòng download)                                  26/03/2021

 2. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020(vui lòng download)            26/03/2021

 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019(vui lòng download)                                  31/03/2020

 4. Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 (vui lòng download)                                   06/03/2020   

 5. Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2019(vui lòng download)   30/08/2019

 6. Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (vui lòng download)                                   08/03/2109

 7. Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2018 (vui lòng download15/08/2018

 8. Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 (vui lòng download)                                            14/03/2018

 9. Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2017 (vui lòng download)             10/08/2017

 10. Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (vui lòng download)                                            07/03/2017

 11.  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (vui lòng download)                                                                                        07/08/2016

 12.  Báo cáo tài chính (năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015)(xin vui lòng download)                                    09/03/2016

 13.  Báo cáo tài chính (năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014)(xin vui lòng download)                                    28/03/2015

 14.  Báo cáo kiểm toán năm 2013 (xin vui lòng download)

 15.  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (tải về)

 16.  Báo cáo tài chính năm 2012 (tải về)

 17.  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 (tải về)

 18.  Báo cáo tài chính năm 2011 (tải về)

 19.  Báo cáo tài chính Quí 1/2011(tải về)

 20.  Báo cáo tài chính năm 2010(tải về)

 21.  Báo cáo tài chính năm 2009(tải về)